Bremerhaven en Rotterdam hebben samen een overeenkomst gesloten, waardoor een deel van de havenslib uit het Duitse Bremerhaven gestort kan worden op de Maasvlakte. Vooralsnog gaat het om 60.000 kubieke meter. Het plan is om hier mee verder te gaan, en de helft van de ongeveer 200.000 kubieke meter aan havenslib in De Slufter op de Maasvlakte te storten.

De Slufter is een stuk water dat door dijken omringd is, waar vervuild baggerslib wordt gestort. Het gebied is in 1985 aangelegd, en heeft een oppervlakte van 260 hectare, oftewel 2,6km². Voorheen werd de slib altijd in de Noordzee gestort, maar door een strengere regelgeving werd dit verboden, en is men begonnen met het volstorten van dit grote gebied. Op dit moment is ongeveer de helft van de totale capaciteit al volgestort, wat neerkomt op zo’n 150 miljoen kubieke meter slib. Het stort-gebied ligt hierdoor zo’n 28 meter onder NAP.

Duitsland moest naar andere oplossingen gaan zoeken om haar havenslib kwijt te kunnen, want er is daar een groot gebrek aan opslagplaatsen. Naast Bremerhaven kampt ook Hamburg met die probleem. Hier wordt jaarlijks zo’n 4 miljoen kubieke meter slib uit de haven gegraven om deze bevaarbaar te houden. In de toekomst verwacht Bremerhaven haar slib dichter bij huis te kunnen storten, namelijk in vertakkingen van de rivier de Wezer, die naar Bremerhaven stroomt. Het storten op de Maasvlakte was in ieder geval nu goedkoper.

Bron en foto: NieuwsbladTransport.