De KVNR hoopt dat Nederlandse schepen zo snel mogelijk het recht krijgen om zichzelf te kunnen verdedigen tegen piraten. Volgens voorzitter Tineke Netelenbos moet de bemanning van de schepen in uitzonderlijke gevallen in staat zijn om zichzelf te verdedigen tegen een aanval van piraten. In een adviesrapport schrijft ze dat het bewapenen van de schepen onvermijdelijk is, omdat er nog geen andere oplossing is gevonden.

In de praktijk wordt er door sommige Nederlandse rederijen al gebruik gemaakt van gewapende beveiligings-ploegen, maar met de huidige wetgeving is dit eigenlijk illegaal. Volgens Tineke moet er zo snel mogelijk een wetswijziging worden ingediend, voordat een kapitein dadelijk voor de rechter moet verschijnen, wanneer deze het schip juist heeft verdedigd. Tineke wil er voor zorgen dat Nederland het initiatief neemt in de bestrijding van piraterij, en dat andere landen ons gaan volgen, en samen een organisatie gaan vormen. Het is te hopen dat dit plan gaat werken, of dat er in ieder geval een oplossing wordt gevonden..

Bron: NieuwsbladTransport en foto.