Nederlandse reders zijn erg te spreken over het rapport ‘Piraterijbestrijding op zee: een herijking van publieke en private verantwoordelijkheden’, van de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Hierin staat dat de commissie een wettelijke regel wil hebben, die het aan boord nemen van bewapende militairen op kwetsbare Nederlandse schepen toestaat. Het idee is dat de piraten afgeschrikt moeten gaan worden door het ‘rood, wit, blauw’ aan boord van de schepen. Commissie-voorzitter en voormalige minister van Defensie Joris Voorhoeve vertelt op de nieuwjaarsbijeenkomst van de KVNR dat afschrikking de meest humane manier van zelfverdediging is. Joris vertelt ook dat de wettelijke regeling snel moet komen, omdat er in de praktijk al schepen bewapend zijn. Hierdoor zou een grijze sector kunnen ontstaan.

De wapens die ingezet gaan worden moeten in de ‘rules of engagement’ komen te staan, volgens KVNR-voorzitter Tineke Netelenbos. De voormalige minister van Verkeer en Waterstaat vindt het uitgebrachte rapport een doorbraak en denkt zelfs dat de wet in zes maanden te realiseren is. Nu nemen sommige reders nog kleine patrouille-bootjes mee, die met hun schepen meevaren. Dit is erg duur; denk hierbij aan enkele tienduizenden euro’s, en het zorgt daarnaast ook voor logistieke problemen. Om dit te voorkomen kan een reder er ook voor kiezen om onder de vlag van een ander land te varen, waar het wel toegestaan is om gewapende militairen aan boord te hebben.

Toch zijn niet alle reders het eens met de bewapening van de schepen. Het zou volgens hun miljoenen euro’s kosten om de schepen te beveiligen. Een wereldwijde aanpak zou volgens deze reders beter zijn. Voorhoeve ziet daar echter weinig in. Het uitroeien van alle piraten zou volgens hem nog wel 200 jaar kunnen duren. Het bewapenen van de schepen zou de enige oplossing zijn, omdat landen verschillende meningen hebben, en omdat er zestig staten zijn zonder fatsoenlijke kustbewaking, waardoor het onbegonnen werk is.

Ten slotte moet er een rapport worden gemaakt over de manier van handelen als er door een schietincident slachtoffers vallen. Het eventuele onderzoek hiervan wordt daarna door specialisten van het Openbaar Ministerie verricht. Er moet ook rekening worden gehouden met levensbedreigende situaties aan boord. Een aarzeling zou dodelijke gevolgen kunnen hebben. Doordat er in een fractie van een seconde gehandeld moet worden, is een training voor de kapitein en de bemanning bijna altijd noodzakelijk.

Bron: Schuttevaer en foto.