Het ministerie van Defensie is in gesprek met een aantal reders om toch bewapende mariniers aan boord van koopvaardijschepen te plaatsen. Voorheen wilde Defensie door praktische en juridische redenen dit vaak niet hebben, maar nu is er toch een stap in die richting gezet. Hans Hillen, minister van Defensie, gaf aan dat Defensie serieus gaat bekijken wat de eventuele mogelijkheden zijn, en onder welke omstandigheden mariniers aan boord van schepen zouden kunnen worden geplaatst. Volgens de minister zal het eventueel inzetten van mariniers op ‘strikte voorwaarden’ gebeuren, mede omdat er een uitzondering moet worden gemaakt, en de capaciteit van de krijgsmacht beperkt is. Verder zullen er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden aan boord van die schepen, bijvoorbeeld over het gebruik van de accommodatie, de bevelvoering, en de verpleging van eventuele gewonden. Al met al, als dit allemaal door kan gaan, is dit een stap in de goede richting van de bestrijding van piraterij op zee.

Bron: NieuwsbladTransport en foto.