De vraag naar de diensten die Dockwise met haar afzinkbare schepen aanbiedt, is de laatste tijd in Australië fors gestegen. Dit is mede te danken aan de op dit moment sterke Australische dollar. Het gaat hier om het vervoeren van jachten, en doordat Dockwise marktleider is op dit gebied, wordt de rederij meestal als eerste optie gekozen door klanten.

Onder andere het 169 meter lange afzinkbare schip de Super Servant 4 wordt ingezet om jachten over hele wereld te transporteren. Door het schip te laten afzinken, kunnen de jachten veilig het water in worden gelaten. De jachten worden tijdens dit proces bemand door eigenaren, kapiteins, en andere bemanning, zodat er meteen mee kan worden weggevaren.

Dockwise combineert haar eigen diensten ook met externe bedrijven, om nog flexibeler voor de klant te kunnen zijn. Op deze manier probeert Dockwise de marktleider in de sector te blijven. Roberts, die werkzaam is bij DYT, Dockwise Yacht Transport, zegt dat hij het hele proces van het vervoeren van de jachten heel bijzonder vindt. Ook is hij er trots op dat Dockwise als enige rederij deze unieke manier heeft om de jachten zo te kunnen vervoeren.

Bron en foto: MarineLink.