Wärtsilä blijft verder gaan met de ontwikkeling van langzaamlopende gasmotoren. Het bedrijf heeft als strategie voorgenomen om de technologie van deze motoren samen met de zogenaamde ‘dual fuel’-motoren te blijven verbeteren. In maart zal er een test-motor worden geïnstalleerd in Wärtsilä’s laboratorium in het Italiaanse Trieste.

Bij de ontwikkeling van scheepsmotoren draait het vandaag de dag vooral om de zoektocht naar alternatieven voor fossiele brandstoffen, waardoor de uitstoot wordt beperkt. Er moet bij deze zoektocht echter ook rekening gehouden worden of het gebruik van bepaalde brandstoffen wel realistisch en haalbaar is. Op dit moment lijkt aardgas op dit gebied de alternatieve brandstof met de grootste potentie. LPG komt daar ook bij in de buurt, maar dit vormt toch een struikelblok door de enorm hoge prijs die er voor betaald moet worden.

Het gebruik van een ‘dual fuel’-motor heeft ook zo z’n voordelen: het schip bunkert gewoon de goedkoopste brandstof dat er op dat moment beschikbaar is. Dit geeft veel meer flexibiliteit voor de reders. Er kan op deze manier gewisseld worden tussen brandstoffen van gas, en diesel-brandstoffen, wat een reder soms veel geld kan besparen.

Lars Anderson van Wärtsilä vertelt dat het bedrijf het risico wel wil nemen om gasmotoren te blijven ontwikkelen. Volgens hem is het juist nu de perfecte tijd om dat te doen, aangezien de kans groot is dat andere bedrijven hetzelfde zullen gaan doen. Ten slotte vertelt hij dat betrouwbaarheid, betaalbare prijzen, en duurzaamheid nog steeds hoge prioriteiten zijn en zullen blijven.

Bron: MarineLink en foto.