Er wordt sinds 1 januari 2011 door dertien verschillende bedrijven uit negen Europese landen gewerkt aan een project om uiterst langzame schepen te gaan ontwikkelen, om zo de uitstoot te verlagen. Het project, genaamd ‘ULYSSES’, wordt gefinancierd door de Europese Unie, als onderdeel van het ‘Seventh Framework Programme’, en heeft een budget van 3,5 miljoen euro. Het doel van het project is om een combinatie te creëren tussen uiterst langzame schepen en complementaire technologieën, om op deze manier de efficiëntie van de wereldvloot te verhogen. Men streeft ernaar dat de uitstoot van broeikasgassen, ten opzichte van de uitstoot in 1990, worden verminderd tot 30% in 2020, en tot 80% in 2050. Volgens de bedrijven is het een uitdaging om de snelheid van de schepen veilig te verlagen naar bijvoorbeeld vijf knopen. Verder wil men met het project ook analyseren of het economisch haalbaar is om de snelheid van de schepen te verlagen, en wat voor impact het heeft op de totale bevoorradingsketen. Het project richt zich vooral op de bulk carriers en de tankers, omdat deze schepen zorgen voor ongeveer 60% van de CO2-uitstoot in de grote vaart. Bovendien zijn bulk carriers en tankers redelijk vergelijkbaar met elkaar qua opbouw, en is men van mening dat het uiteindelijke resultaat met deze schepen het grootste zal zijn.

Bron: MarineLink en foto.