Als onderdeel van Maersks programma om haar zwavel-uitstoot naar nul te brengen, bunkert Maersk vanaf vandaag in Nieuw-Zeeland alleen nog maar brandstof met een laag zwavel-gehalte. Het genoemde programma heet het ‘zero SOx programme’. Door brandstof met een laag zwavel-gehalte te gebruiken op haar schepen, zorgt Maersk ervoor dat er 80 tot 95% minder zwavel-uitstoot is in de havens. Het is voor het eerst dat Maersk het programma toepast op een specifiek land. Deze nieuwe reductie van de uitstoot van zwavel zal in alle negen havens van Nieuw-Zeeland, en hun samenlevingen aan de kust, erg ten goede komen.

Julian Bevis, werkzaam bij Maersk in Nieuw-Zeeland, vertelt dat veel havens in Nieuw-Zeeland in vrij dichtbevolkte gebieden liggen, waardoor de reductie van de SOx-uitstoot een positief effect zullen hebben op de volksgezondheid en het milieu. Maersks programma voor SOx-reductie zal zich wereldwijd verder uitbreiden, met als doel om in 2015 op ten minste 10 locaties brandstof met een laag zwavel-gehalte te bunkeren.

Bron: MarineLink en foto.