Er zal weer een Nederlands schip bewaakt gaan worden door Nederlandse mariniers. De mariniers moeten het schip tegen piraten gaan beschermen, terwijl het schip van de Verenigde Arabische Emiraten naar Singapore zal varen. De betrokken ministers in het kabinet hebben besloten in te gaan op het nieuwe verzoek tot plaatsing van mariniers aan boord van het Nederlandse schip. Minister Hans Hillen van Defensie heeft vandaag de Tweede Kamer hiervan op de hoogte gesteld. Het zal het derde Nederlandse zeetransport worden dat wordt bewaakt door mariniers. De twee eerdere transporten verliepen volgens Hillen overigens goed en zonder incidenten.

Verder werkt het kabinet nog aan structurele afspraken over de inzet van mariniers op Nederlandse schepen. Ook buigt een commissie zich nog over de inzet van gewapende particuliere beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen. Hillen schrijft hier ten slotte nog over dat als hier inderdaad sprake van is, dat dat een misdrijf kan opleveren.

Bron: NU.nl en foto.