Er worden in de Rotterdamse haven steeds minder radioactief besmette containers aangetroffen. Hierdoor gaat de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) vanaf nu de intensieve controles op de containers uit Japan verminderen. De containers zullen voortaan niet meer op schepen op zee worden gecontroleerd, en bij het lossen zullen de schepen nu steekproefsgewijs worden gecontroleerd. De controles bij de detectiepoortjes van de Douane en de normale steekproeven van de nVWA blijven natuurlijk gewoon ongewijzigd.

Tot 31 mei zijn in totaal 38 containers afkomstig uit Japan onderschept, omdat deze toen radioactief besmet waren. Van de 38 containers zijn er twaalf apart gezet, omdat de besmetting bij deze containers op een paar plekken boven de norm van 4Bq/cm² lag. Het schoonmaken van alle containers is inmiddels begonnen, en als dat afgerond is zullen de containers opnieuw worden gecontroleerd. Als de besmetting bij een container weg of in ieder geval onder de norm is, dan zal deze worden vrijgegeven. Bij één van de containers is overigens zelfs geconstateerd dat de lading ook besmet is. Er wordt nog overlegd met de eigenaar van de lading of de lading teruggestuurd, opgeslagen of vernietigd moet worden.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam.