Net als vrijwel alle medestudenten vier ik al ruim een week de zomervakantie, terwijl we vanaf vandaag pas eigenlijk officieel vakantie hebben. Aangezien de meesten van ons niets af hoefden te ronden in de ‘Afrondingsweek’, begon de vakantie dus in principe vorige week al. Het begin van de zomervakantie betekent ook meteen het einde van het eerste jaar. Alle resultaten zijn binnen, en iedereen weet wat hem of haar te doen staat het aankomende jaar. Enkele studenten zijn erin geslaagd hun propedeuse meteen dit eerste jaar te halen, maar het merendeel zal dit volgend jaar (of nog een jaartje later) moeten gaan volbrengen. Helaas val ik ook in deze laatste categorie, aangezien ik een paar van de vereiste zestig studiepunten mis.

Ik mis overigens letterlijk ‘een paar’ studiepunten, want het zijn er dus twee, afkomstig uit het domein Technisch systeem. Deze twee punten miste ik al helemaal aan het begin van het jaar, doordat ik de toets van VI1 toen niet met een voldoende kon afsluiten. Om mijn propedeuse wél te halen, zal ik dus deze toets volgend jaar overnieuw moeten maken, en wél met een voldoende moeten afsluiten. Als het aan mij ligt wordt dat echter geen enkel probleem, aangezien we gaandeweg al meer op het gebied aan voortstuwingsinstallaties hebben geleerd dan dat we voor die toets toen moesten leren. Ook het rekenen bij deze toets zal niet moeilijk meer zijn, aangezien we soortgelijke berekeningen bij het vak Warmteleer hebben moeten maken. Bovendien is er voor die toets ook nog een herkansing, zoals voor elke toets die er gemaakt wordt.

Het halen van mijn propedeuse wordt volgend jaar dus geen probleem. En aangezien ik maar één toets moet herkansen, kan ik me verder volledig richten op de ‘Hoofdfase’ van de opleiding. Fijne vakantie!