Hoewel het bij de berichtgeving over piraterij meestal over gebieden gaat nabij Somalië, betekent dat natuurlijk niet meteen dat er op de rest van de wereld verder helemaal geen piraterij voor komt. Piraten op de Golf van Guinee hebben dit laatste helaas bevestigd, want het aantal aanvallen op deze Golf escaleert aanzienlijk dit jaar. De Golf van Guinee bevindt zich aan de westkant van Afrika, en grenst aan negen Afrikaanse landen. Bij deze landen zitten ook Nigeria en Angola, die één van de grootste hoeveelheden olie produceren van het hele continent. Door het grotere aantal aanvallen van piraten in de Golf zou een opkomende scheepvaart-hub in één van deze landen in gevaar kunnen komen.

De piraten op de Golf van Guinee slaan telkens zeer goed voorbereid toe. Ze weten precies waar ze naar zoeken: olietankers die voor anker liggen of zijn afgemeerd. Als er een doel is gevonden, dan proberen ze het zo snel mogelijk te kapen, waarna de piraten het schip naar een veilige locatie brengen. Op deze locatie wordt alle lading van het schip gehaald. Deze vorm van gewapende overval op zee is echter niet nieuw in de Golf, maar de laatste zes maanden zijn de piraten veel systematischer geworden. De autoriteiten ter plaatse suggereren dat de piraten afkomstig zijn uit Nigeria, aangezien de gekaapte schepen meestal in die richting gestuurd worden.

Volgens het ‘International Maritime Bureau’ zijn er in de eerste helft van dit jaar 15 aanvallen van piraten gemeld ter hoogte van de kust van Benin. Dat is opmerkelijk veel, aangezien er vorig jaar geen enkele aanval gemeld is. Deskundigen denken dat dit komt doordat de beveiliging in bijvoorbeeld Nigeria veel beter is dan in Benin. Als de piraten ergens vastlopen, dan gaan ze op zoek naar een zwakke plek in de beveiliging. Aangezien de beveiliging bij Benin veel slechter is, slaan de piraten vooral daar nu toe. Schepen die nabij Benin voor anker liggen, zijn dus veel kwetsbaarder dan schepen die bijvoorbeeld voor de kust van Nigeria liggen.

Ook is het opvallend dat de piraten meestal schepen kapen als deze zich op tussen de 10 en de 30 kilometer van de kust bevinden. Hierdoor zou je met behulp van een goede verrekijker vanaf de kust een kaping kunnen waarnemen.

Nabij Somalië wordt er nog steeds veel gepatrouilleerd door onder andere marineschepen van meerdere samenwerkende landen. Deze schepen komen echter niet aan de westkust, dus de lokale West-Afrikaanse marines moeten het daar in hun eentje zien op te lossen. Analisten zeggen dat deze eenheden zelfs niet eens basisapparatuur zoals een radar of patrouilleboten hebben.

Volgens de analisten is piraterij een regionaal probleem, en moet het ook regionaal opgelost worden. Tot nu toe is er echter niet veel vooruitgang in geboekt. De West-Afrikaanse marines moeten net zo proactief en transnationaal worden als de criminelen die ze op zee tegenkomen, aldus de analisten. Alleen dan kunnen de piraten gestopt worden.

Bron en foto: World Maritime News.