De eerste week van het studiejaar zit er al weer op; het tweede studiejaar is voor ons van start gegaan. Voor velen is het nu zaak om niet gehaalde-vakken van vorig jaar zo snel mogelijk af te ronden, zodat de ‘p’ ofwel propedeuse binnen is. Deze eerste week hebben we meteen al kennis gemaakt met twee volledig nieuwe vakken: automatisering en Marcom-A. Ook hebben we de eerste les meteo gekregen, maar daar hadden we vorig bij het vak TKN al een begin mee gemaakt.

Dit tweede jaar staat ons ook iets groots te wachten: het ‘Maritime Symposium’. Deze keer is het aan ons om dat te organiseren. De inhoud van dat symposium zal gaan bestaan uit de gemaakte projecten van de eerste twee periodes. Zeven groepen moeten in januari een volledig onderzoek inleveren in het kader van ‘Improvements and Innovation’. Ik zit in groep nummer zes, en wij hebben ervoor gekozen om als deel-thema ‘automatisering’ te nemen. Nu is het zaak om een goed onderwerp voor ons project te verzinnen. Het project, en ook het symposium, moet volledig in het Engels gemaakt worden.

Verder begon deze eerste week ook meteen al met een aantal praktijkonderdelen van de vakken elektrotechniek en voorstuwingsinstallaties. Bij elektrotechniek zijn we bezig geweest met schakelingen met een oscilloscoop. Ten slotte zijn we bij voortstuwingsinstallaties in groepen verdeeld, en hebben we verschillende opdrachten moeten uitvoeren, waaronder het opmeten van de cilindervoeringslijtage. Samen met twee medestudenten heb ik de koelwater-leidingsystemen van de Bolnes-motor beneden in de machinekamer getekend. Deze tekeningen moeten we verwerken tot een verslag, en over uiterlijk 14 dagen bij de docent inleveren.