De donderdag staat in de eerste periode van dit tweede studiejaar volledig in het teken van praktijklessen. De klas is verdeeld in drie groepen, die elk volgens een vooraf bepaald schema praktijklessen techniek volgen. Ik zit in groep C, en vandaag was het onze beurt om het derde uur in de machinekamer beneden in het gebouw te beginnen. In de machinekamer moeten we een aantal verschillende opdrachten maken, waaronder het tekenen van leidingsystemen van de Bolnes-motor. Afgelopen les was het mijn beurt om deze systemen te tekenen, en vandaag was de uiterlijke inleverdatum voor het inleveren van het verslag hiervan.

Na dit verslag ingeleverd te hebben, werden we als groep C ingedeeld in kleinere groepjes van twee personen. Samen met een medestudent kregen we een opdracht uit ons speciale opdrachtenboekje aangewezen. Vandaag was het aan ons de beurt om aan de DAF-motor in de machinekamer te sleutelen. We moesten eerst een gedeelte van de motor uit elkaar halen, zodat we de cilinderkoppen van de motor te zien kregen. Het was eigenlijk de bedoeling dat we de in- en uitlaatkleppen van de DAF zouden gaan schuren, maar door tijdnood is dit helaas niet gelukt. Het bleek namelijk dat we de kant van de motor open hadden gemaakt die juist nog nooit uit elkaar gehaald was. Alles zat dus nog muurvast. Desondanks is het natuurlijk wel erg leuk en leerzaam.

Rond 13:30 uur was het tijd voor de praktijkles Elektrotechniek. Ook hier moeten we een heel opdrachtenboekje doorwerken tijdens de lessen. Vandaag heb ik samen met een medestudent twee opdrachten gemaakt, namelijk de opdracht met de zespulsige brugschakeling, en de opdracht over de werking van een thyristor. Ook dit praktijkonderdeel is erg interessant, want nu leer je ook meteen omgaan met al het apparatuur.

Na de twee opdrachten van Elektrotechniek, zat de dag er bijna op. Er stond alleen nog een korte les Reisvoorbereiding gepland. Bij dit vak is het de bedoeling dat je samen met een medestudent een volledige reisvoorbereiding gaat maken van een door de docent bepaalde route. Op deze manier word je bekend met alle boekwerken, en krijg je er natuurlijk handigheid in. Bovendien is dit ook een goede voorbereiding voor de aankomende stage, want dan zullen er ook reisvoorbereidingen gemaakt moeten gaan worden. Onze reis gaat overigens van Kaapstad naar Gibraltar. We hebben de benodigde kaarten en boekwerken al opgezocht, dus nu is het zaak alle vereiste gegevens op een rijtje te zetten. Rond 17:00 uur ging de mediatheek dicht, en was het tijd om naar huis te gaan. Tijdens deze laatste les viel me overigens ook nog iets leuks op: tanker de Twister kwam voorbij onze school (te zien op de foto). Deze tanker heb ik samen met een loods een aantal maanden geleden vanaf zee naar het Calandkanaal geloodst. Ik zag het schip al een aantal keer via AIS, maar het is natuurlijk helemaal leuk om haar in het echt voorbij te zien varen!