De komende maanden wordt de volvo ocean race gezeild, nu is de klasse schepen die mee doen heel apart. In dit nu volgende bericht zal ik uitleggen wat deze klassen inhoud.

Tijdens de volvo ocean race wordt er gezeild met de volvo open 70. Dit is een schip van 70 voet lang, vandaar de open 70 in de naam. Het woord volvo in de naam staat daar puur omdat volvo al jaren de hoofdsponsor is van de volvo ocean race.
Als we naar de specificaties van het schip kijken zien we dat het een lengte heeft van 21.5 meter, een breedte van 5.7 meter en een diepgang van 4.5 meter. De mast van dit zeilschip komt 31.5 meter boven het dek uit, dit is dus bijna 1.5 keer zo lang als het schip zelf is!

Een zeilschip is natuurlijk geen zeilschip zonder zeilen. Het zeil dat altijd getuigd is, is het grootzeil. Dit is het zeil dat achter de mast gehesen is. Overigens is dit zeil, in tegenstelling van wat zijn naam doet denken, met zijn 175m² niet het grootste zeil dat aan boord is.
Vóór de mast hebben we ook een zeil, het type zeil dat hier gehesen wordt hangt heel erg af van de koers die men vaart ten opzichte van de wind. De hoek die het schip maakt met de wind wordt de true wind angle (TWA) genoemd.
Zoals gezegd hangt het type zeil voor de mast af van de true wind angle. Hebben we een kleine true wind angle dan zal er een Jib gehesen worden, dit is een klein zeil dat een oppervlakte heeft van 94m². Men kan er ook voor kiezen om op deze plek een Genua te heisen, Dit zeil is een stuk groter en heeft een oppervlakte van 182m². Vaak wordt dit zeil gehesen als er wat minder wind staat. Omdat het nog wel is hard kan waaien heeft men ook een kleine versie van de jib aan boord, de zogeheten storm jib. Dit kleinere zeil heeft een oppervlakte van 35m²
Het schip vaart niet altijd met een kleine true wind angle maar ook regelmatig met een grote true wind angle. Ook voor deze koers zijn er 2 aparte zeilen, een grote en een kleine spinaker. De grote heeft een oppervlakte van 500m² en de kleine een oppervlakte van 350m². Aan de hand van de windkracht wordt voor de grote dan wel kleine spinaker gekozen. Opvallend is dat als het schip de spinaker gehesen heeft en de wind pal van achteren heeft, het langzamer gaat dan dat het de wind 45 graden achter dwars binnen krijgt. Dit heeft te maken met de stuwkracht van de zeilen en de oppervlakte van het zeil dat de wind opvangt.

Zoals eerder al vermeld staat er een mast van 31.5 meter boven op het schip. Nu zul je al denken, hoe blijft dat schip recht overeind? Zoals je op de foto boven dit stuk kunt zien hangt er een Witte vin onder het midden van het schip. Dit wordt de kiel genoemd, aan deze kiel zit een contragewicht. Op deze manier worden de krachten van de mast wat tegengewerkt. Omdat dit schip een hele hoge mast heeft en er veel krachten op het schip komen heeft dit schip een extra uitvoering bij de kiel, het kan namelijk de kiel kantelen, hierdoor wordt de hoek anders en wordt de kracht van het gewicht meer benut.

Tot slot is het schip uitgerust met de meest recente navigatie apparatuur. Er is aan boord iemand aanwezig die 24/7 bezig is met het uitlezen van weerberichten en navigeren van het schip. Dit is de belangrijkste persoon van het schip, hij weet waar de wind te vinden is.

Bron en foto:Volvo ocean race