De eerste week van de derde periode is alweer over de helft. Een nieuwe periode betekent nieuwe modules, en deze periode zijn dat er nogal wat. Eerder deze week hebben we onder andere een start gemaakt met twee nieuwe modules Beladingstechnologie. We zijn ook aan een nieuwe module begonnen van Elektrotechniek. Bovendien gaan we bij het vak Techniek nu weer naar voorstuwingsinstallaties kijken, en wel naar de brandstofinspuiting, mengselvorming, ontsteking en verbranding bij scheepsdieselmotoren. Gisteren zijn we hier mee begonnen. Vandaag stonden er wederom drie nieuwe modules op de planning.

De dag begon met het vak ‘Inleiding wetten’. Tijdens dit vak krijgen we les omtrent de vele wetten en rechten rondom de zeevaart. Na deze twee uur durende les hadden we les twee van module drie van Beladingstechnologie (één van de twee nieuwe). Tijdens deze les hebben we onder andere diepgangen, volumes, displacements en momenten berekend van het schip NL Bahrain. Vele gegevens voor de berekeningen konden we uit de hydrostatische tabel van dit schip halen. In dit tabel kun je onder andere via de diepgang het displacement, het eenheidstrimmoment (ETM) en de Xa- en Xb-waardes bepalen. Verder hebben we nog berekend in hoeverre diepgang etc. zouden veranderen als we goederen zouden laden.

Het vijfde uur kregen we onze eerste les Vervoerskunde. In deze module krijgen we les in de logistieke kant van de scheepvaart. Ook kijken we naar organisaties, informatiestromen, geldstromen en documentatiestromen binnen de zeevaart.

Vanaf het zevende uur hadden we onze eerste praktijkles Lassen en Bankwerken. Gisteren hadden we hier al een theoretische introductie van gekregen. Vandaag hebben we gekeken naar de werking van de schuifmaat. Deze schuifmaat gaan we veel gebruiken bij de vele kleine opdrachten die we bij dit vak moeten gaan doen. We gaan dus onder andere lassen en kleine werkstukken maken aan de hand van tekeningen. Later zullen deze worden beoordeeld. Vanmiddag hebben we vooral kennis gemaakt met het lokaal en het lassen en boren. Morgen zal de eerste groep met de opdrachten beginnen.

Vandaag was ik vergeten een foto te maken die ik bij dit bericht kon plaatsen, dus heb ik er maar een foto van gisteren bij gedaan. De foto is gemaakt tijdens het uurtje Reisvoorbereiding in de mediatheek, toen de Delfshaven weer arriveerde bij school, na een reisje met MBO Marofs (en, ja, de ruit van de mediatheek was vrij vuil).