De directie van rederijgroep JR Shipping heeft opnieuw faillissementen aangekondigd voor twee van haar schepen. Deze keer betreft het de Elation en de Elevation, twee zusterschepen van elk 117 meter lang en 18 meter breed, goed voor een capaciteit van 538 TEU per schip. Vorige maand werden er ook al twee andere schepen failliet verklaard, namelijk de Elusive (foto) en de Electra. Het faillissement van de Elation en de Elevation is vooral te wijten aan de opnieuw verslechterde marktomstandigheden voor de containervaart.

Beide schepen hebben onvoldoende kunnen profiteren van de korte marktopleving in de eerste helft van 2011. Daar bovenop komt nog dat beide schepen verplicht een survey dokking en groot onderhoud aan de hoofdmotoren moeten ondergaan, wat ongeveer €460.000,- per schip zou gaan kosten. Dit geld is er niet, en het zou eventueel ook niet gefinancierd kunnen worden door een bank. De teleurstellende resultaten in 2010 en 2011, plus de extra schuldenlast en de sombere huidige exploitatieperspectieven, hebben tot gevolg dat het niet zinvol is voor de rederij om de schepen financieel te blijven ondersteunen.

Na het uitbreken van de economische crisis in 2009 had de rederij al meerdere maatregelen genomen om de schepen in de vaart te kunnen blijven houden. Er was bijvoorbeeld werkkapitaal aangevuld via een collectief noodfonds, en er werd per schip, samen met de bank, een reddingsplan opgesteld. Uiteindelijk bleek dit dus tevergeefs.

Door het faillissement van de Elusive, de Electra, en nu dus ook de Elation en de Elevation, bestaat de vloot van de rederij nog uit 21 schepen.

Bron: JR Shipping.