Vandaag begonnen we de dag met een presentatie van een inspecteur van de Arbeidsinspectie. Tijdens de presentatie zijn we onder andere te weten gekomen wat de Arbeidsinspectie doet. Verder was de presentatie vooral gericht op de veiligheid tijdens het werken (aan boord). Verder kwamen arborisico’s en risico-inventarisaties aan bod. Het doel van de presentatie was vooral om ons aan het denken te zetten over onze veiligheid bij het werken tijdens onze stageperiodes, maar ook tijdens ons latere beroep.

Na een tussenuurtje vervolgden we de dag met Beladingstechnologie, module 3. Tijdens deze module rekenen we met de stabiliteit van schepen. Vandaag hebben we ons in het bijzonder beziggehouden met graanschepen. Doordat graan bijvoorbeeld kan gaan inklinken (de hoogte van het graan in het ruim wordt dan lager dan hoe deze was net na het laden), zorgt graan soms voor vermindering van de stabiliteit van het schip. In het boekwerk ‘Internation Code for the safe carriage of Grain in Bulk’ staan in de bepalingen eisen beschreven waar elk schip, dat graan vervoert, aan moet voldoen. We hebben overigens ook enkele sommen gemaakt met een ander mogelijk gevaar omtrent de stabiliteit van een schip: hout.

Het zesde lesuur begon de les Elektrotechniek. Deze keer kwam de opbouw en werking van de synchrone motor of synchrone generator aan bod. Een toepassing van dit type motor is een synchrone motor als aandrijving van een azipod, die bijvoorbeeld bij cruiseschepen worden gebruikt. Een azipod is in principe een schroef en een roer in één, want de azipod kan 360° draaien. Verder hebben we ook nog een berekening gemaakt met een gelijkstroommotor. We hebben van deze motor onder andere de stroom in het anker, de tegenbronspanning en het totale koperverlies berekend.

De dag sloten we af met weer twee uur Beladingstechnologie, dit keer module 4. Tijdens deze les hebben we gekeken naar de krachten die op een schip werken. Hierbij horen onder andere opwaartse krachten, het gewicht van het schip, en ijsbelasting in de wat koudere gebieden. Als laatste hebben we enkele berekeningen gemaakt met een bak die op een bepaalde manier beladen is. Door deze belading kan de bak ‘saggen’ of juist ‘hoggen’. Tijdens de berekeningen hebben we de afschuifkrachten en de verschillende momenten berekend. Een deel van de berekeningen hadden we al bij het vak Sterkteleer gehad, dus het was niet helemaal nieuw voor ons.