Deze week is de zogenaamde flexweek: de week voor de toetsweek. In deze week krijgen we vaak veel praktijklessen, hoewel dit deze keer niet het geval is; vandaag was namelijk de enige echte lesdag (op een herkansing afgelopen dinsdag na, in ieder geval). De dag begon met een ochtend een inleidende cursus voor het certificaat Ship Security Officer (SSO). Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van de ISPS Code, en SOLAS. Vanochtend hebben we algemene informatie omtrent deze boekwerken gekregen. Zoals de naam SSO al zegt, gaat dit onderdeel over de beveiliging van het schip voor onder andere piraterij en andere bedreigingen voor het schip en haar bemanning.

Na de middagpauze kregen we nog een afsluitende les Inleiding Wetten. We hebben het tijdens dit uur onder andere gehad over milieu- en veiligheidsregels aan boord. Ook kwamen klassenbureaus, het normenkader, en de Port State Control aan bod. Volgende week zullen we in de toetsweek over deze module een tentamen krijgen.

De laatste twee uur van vandaag bestonden uit de module Beladen 3. Ook over deze module krijgen we aankomende week een (deel)tentamen. In deze laatste les hebben we een oefensom behandeld waar een schip graan en lege containers ging laden. We dienden voor dit schip weer alle diepgangen van de merken naar de loodlijnen te corrigeren, en uiteindelijk het volume en het displacement te bepalen. Met deze gegevens konden we daarna verder rekenen, en onder andere de graanarm bepalen. Aan het einde van de les kregen we nog enige uitleg over de verschillende factoren die de stabiliteit van een schip kunnen beïnvloeden.

Op de foto bij dit bericht is een schip te zien dat ons erg opviel tijdens de middagpauze: het binnenvaartschip Vinotra 10 passeerde het STC en viel erg op door haar lengte van 135 meter en haar breedte van maar liefst 23 meter.