Gisteren eindigden we de dag met een praktijkles Automatisering bij de machinekamer-simulator, en het eerste uur vanochtend begonnen we ook weer met een uurtje theorieles over deze module. Deze les hebben we gekeken naar de P-regelaar in een gesloten kring, en hiervan een voorbeeldsom uitgewerkt. De som gaat over een drukregeling, waarbij de P-regelaar de regelklep bedient, en dus de druk kan veranderen. We hebben gekeken wat er met het proceskarakteristiek en het regelaarkarakteristiek gebeurt als er een verstoring optreedt. Om de druk weer naar de beginwaarde te krijgen, zal er een correctie moeten worden toegepast (dit kan door bijvoorbeeld de zogenaamde bias te wijzigen).

Na het uurtje Automatisering was het tijd voor drie uur les voor de module Instrumenten. Vorige week hebben we het tijdens de eerste les van deze module gehad over de werking, het principe, de uitvoering en de nauwkeurigheid van het elektromagnetisch log, het dopplerlog en het echolood. Ook hadden we een start gemaakt met het GPS-systeem, en vandaag zijn we hier mee verder gegaan. Het systeem zelf kwam aan bod, en we hebben het gehad over de werking van plaatsbepaling op aarde door middel van GPS.

Het vijfde uur begon de les Beladingstechnologie. We gingen deze les weer verder met het onderdeel containers. Ook hebben we een begin gemaakt met het onderdeel stempelen, schoren, sjorren en zeevasten. We hebben gekeken wat deze begrippen inhouden, en op welke manieren de lading zo kan worden beschermd en kan worden vastgezet. Volgende week gaan we hier mee rekenen. Tijdens de les was er overigens nog iets anders interessants te zien: de Wilson Ross meerde aan tussen de Energizer en de Wilson Ghent aan de Lloydkade. Zoals op de foto te zien is, paste het precies.

Net voor het weekend begon, was er nog een theorieles Elektrotechniek. De vorige les hadden we ons beziggehouden met dieselelektrische voortstuwingssystemen aan boord van bijvoorbeeld cruiseschepen. Voor aankomende week hebben we hier nogmaals een opdracht over gekregen, waarin we onder andere moeten uitleggen hoe het systeem werkt en hoe de betrouwbaarheid van zo’n systeem wordt gegarandeerd.