Deze dag stond volledig in het teken van de cursus Tanker Familiarisatie. In in totaal vier dagen, verspreidt over enkele weken, zullen we een cursus krijgen over dit onderwerp. Vandaag was de eerste dag, en begonnen we met een algemene introductie. Hierbij hebben we onder andere gekeken naar het ontstaan van de tanker, en het verschil tussen een olietanker en een chemicaliëntanker. Na deze algemene introductie hebben we de grootte van de tankers bekeken, en kregen we uitleg over de werking van het in principe vrij simpele leidingssysteem van de verschillende tanks aan boord van een tanker.

Verder hebben we ook naar de wetgeving omtrent tankers gekeken. Voor tankers is vooral hoofdstuk 7 van SOLAS (IMDG Code, BC Code, IBC Code en IGC Code) belangrijk. Uiteraard is ook MARPOL belangrijk, met in het bijzonder Annex I, II en III.

Daarna hebben we specifiek naar één van de tanks van een tanker gekeken. In zo’n tank is de ‘drop line’ aanwezig: de leiding waarmee de vloeistof in de tank geladen wordt. Wanneer er gelost wordt, wordt de vloeistof uit de tank gehaald met een pomp, die via een stuk eigen leiding richting het manifold gaat. In een tank is ook een ventilatie- en een schoonmaak-systeem aanwezig. Bovendien kan de vloeistof verwarmd worden door middel van spiralen, en wordt het niveau van de tank gemeten door middel van radargolven. Ten slotte, en ook niet geheel onbelangrijk, zijn er alarmen aanwezig, die alarmeren wanneer het niveau van de tank 95% of 98% heeft bereikt.

Het laatste gedeelte van de dag hebben we ons beziggehouden met de basisbeginselen van scheikunde. We hebben onder andere gekeken naar moleculen, atomen, toestanden, verbrandingen, en we hebben enkele berekeningen gemaakt. Deze berekeningen waren gerelateerd aan tankers, want we moesten bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel een vloeistof als benzeen uitzet wanneer de temperatuur van deze stof verandert. Ten slotte hebben we nog enige tijd gekeken naar pH-schaal en de pH-waarden van enkele stoffen. Dag twee van de cursus zal over enkele weken plaats gaan vinden.