Er is alweer een week voorbij gegaan sinds we het laatste tentamen van de derde periode hebben gemaakt. Dit keer hadden we gelukkig een tamelijk rustige tentamenweek, er werd slechts stof van drie modules afgetoetst. Namelijk voor de vakken: TK2 – Voortstuwing, Beladen en Inleiding en Wetten (ILW).

Persoonlijk vind ik Voortstuwing een van de leukere vakken, mijn interesses liggen momenteel dan ook meer bij het technische gedeelte dan het nautische, maar dat terzijde. De theorie die tijdens de lessen behandeld is ging voornamelijk over de brandstof inspuiting bij verbrandingsmotoren en de werking van bijbehorende systemen. Zo werden er op het tentamen bijvoorbeeld vragen gesteld over de hogedruk brandstofpomp, een onderdeel uit het brandstofsysteem dat de brandstof in de cilinder brengt. Deze heeft als hoofdfuncties; het snel onder druk brengen van de brandstof; het regelen van de hoeveelheid brandstof en het moment dat de brandstof wordt ingespoten. Om de opbrengst te regelen, het vermogen van de motor, bestaan er verschillende regelingen, te weten de beginregeling, eindregeling en een combinatie hiervan. Hoe de regeling is uitgevoerd en toegepast is afhankelijk van de constructie van de pomp, men onderscheidt hierbij de plunjerregelende pompen en klepregelende pompen. Ondertussen ben ik al veel te diep op de stof ingegaan, zucht… af en toe ben ik iets te enthousiast! Mocht deze informatie je aanspreken, misschien is deze opleiding dan wel iets voor je!

Naast Voortstuwing is Beladen ook een van de interessantere vakken. Naar mijn mening was het een relatief makkelijk examen, mits je natuurlijk goed heb opgelet bij de les en netjes alle opdrachten hebt gemaakt! Met name bij dit vak was het oefenen van verschillende vraagstukken van groot belang.

Alle vraagstukken hadden betrekking op het laden van gevaarlijke lading, hierin hebben wij ons verdiept in de ladingen hout en graan. Aan de hand van een aantal gegevens, die uit de hydrostatische tabel en andere grafieken en tabellen werden verkregen, wordt er doormiddel van een kromme getoetst of het schip voldoet aan de zogenoemde graan of houteisen en daarnaast ook de windeis. Kortom, een hoop reken en tekenwerk! Uiteindelijk zeven kantjes vol kunnen pennen. Succes met nakijken.

Twee uur na het Beladen tentamen zijn we met volle moed aan het toetsingsmoment voor Inleiding en Wetten begonnen. Tot mijn spijt moet ik eerlijk toegeven dat ik van dit tentamen waarschijnlijk niet veel gebakken heb. Desondanks ben ik van mening dat de tentamenweek in zijn totaliteit geslaagd is!