Vandaag zijn we met alle tweedejaars studenten HBO Maritiem Officier naar het STC-gebouw op de locatie Waalhaven geweest voor de laatste dag van de cursus Tanker Familiarisation. Vanochtend begonnen we met wat theorie-onderdelen omtrent veiligheid. We hebben het onder andere gehad over de middelen die nodig zijn voor het ontstaan van een brand, en daarna hebben we gekeken op welke manier(en) we de brand zouden gaan blussen. Vanmiddag hebben we wat praktijkoefeningen gedaan.

De groep werd vanmiddag verdeeld in drie kleinere groepen. Mijn groep begon met de oefening met het ademluchttoestel. We moesten dit ademluchttoestel gereed maken voor gebruik, en daarna het toestel, inclusief masker, om doen. Met het toestel om gingen we naar het nagemaakte schip op het terrein, om vervolgens een mangat te betreden. Via vier mangaten binnen het ‘schip’ konden we aan de andere kant weer via de trap omhoog. De laatste opdracht van dit onderdeel was het blussen van een brandje met een poederblusser.

Het tweede onderdeel waar we met onze groep heen gingen, ging over het betreden van gesloten ruimtes aan boord. Voorafgaand aan deze actie moet er onder andere worden gecontroleerd of er voldoende zuurstof aanwezig is, en of er geen giftige gassen in de ruimte zitten. Dit kan worden gecontroleerd met speciale apparatuur, waarvan we twee voorbeelden hebben bekeken.

Het laatste onderdeel was een stuk theorie over wat te doen bij een ongeval waarbij gevaarlijke stoffen een rol gespeeld hebben. We hebben hierbij onder andere gekeken naar hoe iemand in dit geval beademd moet worden.

Op de foto bij dit bericht is te zien hoe enkele medestudenten met hun ademluchttoestel via de trap weer op het dek van het nagemaakte schip kwamen.