Het tweede studiejaar zit er dan nu echt definitief op. De lessen zitten erop, alle punten zijn verdeeld, en de vakantie is aangebroken. Vanmiddag was de propedeuse-uitreiking, waar alle tweedejaars studenten regulier en verkort, die in het afgelopen jaar hun propedeuse hebben behaald, hun propedeuse officieel hebben ontvangen. Familie en vrienden waren bij deze officiële middag aanwezig. Voor sommige studenten betekent deze behaalde propedeuse dat ze op stage mogen of aan hun afstudeeropdracht mogen beginnen, voor anderen is er nog werk aan de winkel en moeten zij in augustus nog een extra herkansing maken, om daarna alsnog op stage te mogen.

De middag werd afgesloten met een borrel. Hier konden we nog met iedereen bijpraten, en met de meesten voorlopig afscheid nemen, want de meesten zien we na vandaag pas weer over een half jaar: waarschijnlijk op de terugkomdag na de eerste stage op school. Als alles goed gaat was het vandaag ook de laatste keer dat we in het gebouw aanwezig waren in de periode vanaf nu tot februari volgend jaar.

Op de foto is het getuigschrift van mijn behaalde propedeuse gedeeltelijk te zien, samen met het eerste officiële Marof-t-shirt! Dit t-shirt kreeg ik vanmiddag cadeau van mijn ouders, en zo kan ik nog meer reclame maken voor de website.