Gisterenavond vond in het gebouw van het STC een masterclass voor jonge, ambitieuze professionals in de Rotterdamse haven en scheepvaart plaats, met als thema ‘Maritieme Dienstverlening: optimalisatie van de nautische keten in de Rotterdamse haven’. De masterclass werd georganiseerd door de STC-NMU (Netherlands Maritime University) in samenwerking met Jong Havenvereniging. Aangezien ik binnen de opleiding Maritiem Officier op dit moment de minor Maritieme Dienstverlening volg, leek deze masterclass me interessant, dus ik was erbij.

Het onderwerp van de masterclass ging over planning binnen de haven. Herman B.W. Broers, voorzitter Regio Rotterdam-Rijnmond van Nederlands Loodswezen, begon als eerste spreker de avond, en bracht het te behandelen probleem naar voren met een presentatie: de zaken, procedures, etc. die allemaal worden gevolgd wanneer bijvoorbeeld een tanker de haven van Rotterdam aanloopt. Het komt echter geregeld voor dat de ligplaats niet vrij is, dat er geen sleepboten beschikbaar zijn, of dat de loodsdienst is gestaakt. In dat soort gevallen zit er voor het schip niets anders op dan voor de havenmond ten anker te gaan, en te wachten tot deze diensten wel beschikbaar zijn. Doordat er steeds meer schepen komen (zeker met de aanleg van Maasvlakte 2), is er toch een goede organisatie, samenwerking en planning nodig binnen de algehele maritieme dienstverlening van de Rotterdamse haven, om in de toekomst een ‘file’ bij Maasmond te voorkomen.

Cees-Willem Koorneef, Manager Inspectie, Divisie Havenmeester (DHMR) van Havenbedrijf Rotterdam N.V. was de tweede spreker van de avond, en belichte enkele oorzaken van de problemen met de planning binnen de haven. Binnen het Havenbedrijf wordt gewerkt aan een oplossing voor de problemen, door bijvoorbeeld de communicatie beter te laten verlopen, en een centraal planningssysteem op te zetten. Eén van de conclusies was dat er binnen de bedrijven en rederijen vooral vertrouwen moet zijn, want de meeste bedrijven willen bijvoorbeeld hun aankomst- en vertrekgegevens, positie, ladinggegevens, etc. niet zomaar prijsgeven aan iedereen, en vooral niet aan de concurrent.

Het was een interessante masterclass en avond, en dit soort onderwerpen geven ook al behoorlijk wat ideeën voor een mogelijke afstudeeropdracht, aangezien dit probleem nog verre van opgelost is.

Na afloop was de borrel van de Jong Havenvereniging, waar men gezellig met elkaar kon netwerken.