Donderdag 14 maart begon met drie uur Techniek. Tijdens deze les behandelden we enkele onderdelen die we in het eerste jaar al gehad hebben, namelijk indicateurdiagrammen. Als verdieping zijn we hier echter deze keer mee gaan rekenen. We hebben onder andere met behulp van deze diagrammen bepaald hoe men het rendement van een dieselmotor kan verhogen.

Na de les Techniek stond er een vergadering voor het Project Minor op de planning. Tijdens zulke vergaderingen vergadert elke projectgroep met hun manager, expert en/of opdrachtgever omtrent vele aspecten binnen het project.

De laatste les van de dag was een les ‘Aids to the navigation’. Tijdens deze les hebben we ons voorbereid op het komende tentamen. Dit tentamen toets de kennis over betonning en andere hulpmiddelen voor een veilige navigatie in of nabij havens, kanalen, ondieptes, wrakken, etc. Er wordt verwacht dat we alle boeien met hun (licht)karakters, vormen, topmerken en kleuren kunnen benoemen en herkennen. Ook moeten we aan de hand van een lege zeekaart zelf betonning plaatsen, zodat schepen in dat gebied veilig zouden kunnen navigeren.