texas-instruments-ti-84-plus-low-batteryOfficieel was het deze week toetsweek. Echter heeft onze groep met de minor Maritieme Dienstverlening volgende week pas de meeste toetsen. De gezamenlijke toetsen hadden we wel deze week. Toevallig vielen ze beide op dezelfde dag, namelijk vandaag. Vanochtend en aan het begin van de middag was de ‘moot court’, en om 17:10 uur hadden we het tentamen Techniek 3.

Voor de moot court waren een elftal groepen gemaakt, en de bedoeling was dat we een rechtszaak zouden houden tussen verschillende partijen aan de hand van een case. Al enkele weken waren we met deze case bezig, en hebben er bijvoorbeeld risico-analyses en berekeningen met betrekking tot de financiën op los gelaten. Vorige week was het zaak het ‘skeleton argument’ af te maken, en daarin te verwoorden waarom jouw partij de kosten voor de veroorzaakte schade, waar de case over ging, niet hoefde te betalen.

De afgelopen week maakten we de pleitnota voor de zitting, aan de hand van de argumenten van de andere partijen. Deze pleitnota presenteerden we vandaag als pleidooi van de zaak in de uur durende zitting met de tegenpartijen. Nadat elke partij hun pleidooi hadden gedaan, kreeg men vijf minuten om een repliek op te stellen, en deze vervolgens aan de man te brengen. Er volgde een beoordeling door de begeleiders, waarna we te horen kregen dat iedereen van onze partijen geslaagd was.

Daarna stond er om 17:10 uur, zoals eerder vermeld, het eerste tentamen voor de module Techniek 3 op het programma. Binnen deze module houden we ons bezig met berekeningen voor de dieselmotor, waaronder vermogen, warmte, druk en rendement. Een deel van de module bestaat ook uit de theorie voor de mogelijkheden tot het verbeteren van het rendement, met behulp van het Seiliger-proces en een T-s-diagram. Een ander deel van de tentamenstof zijn berekeningen omtrent de brandstofinspuiting.

Door de vele berekeningen in het tentamen is het gebruik van een grafische rekenmachine wel een vereiste. Tijdens het studeren gaf mijn rekenmachine echter aan dat de batterijen bijna leeg waren. Gelukkig heb ik altijd reserve bij me!