the-maritime-symposium-2013-1Vandaag was het ‘Maritime Symposium 2013′. De tweedejaars studenten HBO Maritiem Officier organiseerden dit symposium weer in de Lloydzaal van het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam om hun eerder uitgevoerde onderzoeken te presenteren, samen met de hulp van enkele gastsprekers van bedrijven uit de sector. Het thema was ‘Improvement and innovation’.

Het milieu was een belangrijk aspect tijdens het symposium. Bij bijna alle projecten kwam dit wel naar voren. De eerste presentatie was van DCMR Milieudienst Rijnmond. Hier werden onder andere onderzoekresultaten van emissies van bijvoorbeeld NOx en CO2 binnen en rondom de Rotterdamse haven getoond. Eén projectgroep had met dit onderzoek meegewerkt, waaruit kwam dat de uitstoot van SOx duidelijk lager is geworden ten opzichte van 2003, met name door strengere wetgeving (SECA).

De tweede presentatie was van een projectgroep die Dimethylether als vervangende brandstof voor zware olie of gasolie aan boord van schepen. Tijdens de presentatie werden toepassingen van deze brandstof die men nu al uitvoerd, genoemd. Ook werd de technische werking en de volgen van deze brandstof in een scheepsmotor genoemd.

De presentatie daarna ging over de zogenaamde ‘shore connection’ voor zeeschepen in havens. Op deze manier hoeven er geen generatoren meer aan boord van het schip te draaien voor de stroomvoorziening in de haven. Deze elektriciteit wordt dan door een walverbinding naar het schip gebracht. In de presentatie kwam naar voren hoe dit technisch opgelost zou kunnen worden, en welke systemen daar aan boord en aan de wal voor nodig zijn.

Voor de koffiepauze sloot de vierde groep af met ’100% electricity’: een manier om op 100% elektriciteit te gaan varen. In deze presentatie kwam naar voren dat ze binnen hun project gekeken hebben naar alle mogelijke vormen van accu’s en elektrochemische cellen, en daar de best toepasbare hebben uitgekozen. Daarna heeft met gekeken naar de integratie binnen een schip door een voorbeeld ferry te nemen en te berekenen hoeveel cellen er nodig zouden zijn om dit schip te laten varen. Naast gewicht en volume, bleek ook laadtijd één van de nadelen.

Na de koffiepauze vervolgde men met ‘Retrofitting’: het upgraden van de systemen van de wat oudere schepen, zodat nieuwbouw niet nodig is. Hierbij heeft men enkele voorbeelden van systemen genoemd, waaronder ‘scrubbers’ en ‘SCR’-systemen, waarmee de uitstoot verlaagd zou kunnen worden.

Voor de lunchpauze werd het ‘Container Conveyor Belt System’ behandeld. Dit systeem is bedacht door een projectgroep, die hiermee de efficiëntie en de snelheid op containerterminals probeert te verhogen. Door containers af en aan te voeren van en naar de ‘Gantry’ containerkranen bij het schip met behulp van lopende banden, zou tijd en manschappen kunnen worden bespaard, omdat er geen tussenkomst meer nodig is van voertuigen die de containers van de containeropslagplaats naar de containerkranen brengen. Met een lopende band zou het transport van de containers over het terminalterrein ook sneller kunnen verlopen.

Direct na de lunchpauze werd het project ‘Augmented Reality’ gepresenteerd. De bedoeling van dit systeem is dat op de brug op één of meerdere ramen voor de officier van de wacht nuttige informatie wordt geprojecteerd, waaronder zijn eigen koers en vaart, de plaats van boeien en geulen, en de plaats van schepen in de omgeving. In de presentatie zijn enkele toepassingen behandeld, en enkele oplossingen genoemd voor eventuele bijkomende problemen wanneer zo’n dergelijk systeem gebruikt zou worden voor de zeevaart.

De laatste presentatie ging over het project ‘Upcycle the Gyres’. Het doel van het project was het ontwikkelen van een systeem om plastic te verzamelen, dat zich verzameld op de grote zeestromen op de zeeën en oceanen, en vervolgens te recyclen. Met behulp van een moederschip en meerdere onbemande drones zou dit plan gerealiseerd moeten worden. Het plastic wordt vervolgens opgeslagen en kan daarna bijvoorbeeld worden gerecycled tot schone dieselolie.

Het einde van het symposium was zoals gebruikelijk de afsluitende speech van de directeur van de Rotterdam Mainport University of Applied Sciences.

Bij dit bericht kun je enkele foto’s met sfeerimpressies vinden.