isps-cursus-designated-security-duties-230513Voor de verandering hadden we vandaag een cursus met alle derdejaars studenten HBO Maritiem Officier. Tijdens de cursus ISPS Designated Security Duties hebben we vele aspecten rondom de beveiliging van schepen behandeld. Denk hierbij aan het beveiligen van het schip tegen piraten, overvallen, bommen, het smokkelen van wapens en drugs, verstekelingen en terrorisme. Onder andere de ‘safety levels’, procedures en regelgeving werd behandeld.

We behandelden telkens per groepje een hoofdstuk, waarna deze klassikaal werd besproken. Een aantal van deze hoofdstukken waren: ‘Responsibilities’, ‘Maritime Security Levels’, ‘Audits’, ‘Trainings’ en ‘Risks and Threats’.

Nadat we alle stof hadden behandeld, kregen we een toets. Hierbij kwamen enkele behandelde onderdelen terug, waaronder wat te doen als er een piratenbootje nadert, en wat er in een Ship Security Plan (SSP) te vinden is. Wanneer deze toets met een voldoende wordt afgerond, dan ontvangt men het betreffende ISPS-certificaat. Het voordeel hiervan is, is dat ik deze later bij Maersk waarschijnlijk nodig zal hebben, waardoor ik de cursus niet meer aan boord hoef te volgen. Dat scheelt weer wat tijd en werk.