delfshaven-stc-150713Ook het derde studiejaar van de opleiding HBO Maritiem Officier zit erop. De laatste weken waren vrij druk met toetsen, presentaties, afsluitende opdrachten, en de aftrap van de afstudeeropdrachten. Na de vakantie zullen we met dit laatste verder gaan.

De laatste toetsweek van het jaar was voor ons, studenten die de minor Maritieme Dienstverlening gekozen hadden, op zich rustig; de reguliere studenten hadden enkel het tweede tentamen van module Techniek 3. Zowel de reguliere studenten als de studenten die de opleiding verkort volgen hadden binnen de minor in de toetsweek hun mondeling. Tijdens dit mondeling kwam het verslag van een loodsreis vanaf zee naar een haven in Rotterdam aan bod. Men moest dit verslag verdedigen en zo nodig toelichten.

Voor alle studenten (ook van de andere minors) stond er tevens een presentatie en verdediging van het minorproject op het programma. De afgelopen twee periodes was er aan dit project gewerkt, en twee weken terug was het zaak het gemaakte verslag te presenteren en te verdedigen in het kader van de competentie toets Tactisch Management. Hier waren (juridische) deskundigen en het bedrijf waarvoor het project is gemaakt bij aanwezig.

Het laatste onderdeel dat er voor onze minor was ingepland, was een presentatie met betrekking tot de inhoud van deze minor. Hier kwam de VTS, Dirk Zwager, de KRVE, het Loodswezen en de sleepdiensten aan bod. Deze bedrijven waren bijna allemaal vertegenwoordigd tijdens de uitvoering van onze presentaties. Na een afsluitende ‘borrel’, kwam de minor en het jaar ten einde.

Het volgende en laatste studiejaar zal ik weer mijn ervaringen en verhalen op deze website delen. Hier komen de reisverslagen van onze tweede stage (vanaf begin februari 2014) uiteraard nog bij.

Vóór het einde van het jaar hebben we nog enkele praktijkonderdelen gehad, waar ik wat oefeningen van gefilmd heb, waaronder het manoeuvreren met de Delfshaven (zie foto). Samen met de video’s van het praktijkvaren van onder andere het Loodswezen, zal ik hier de komende weken wat overzichten met deze video’s van plaatsen. Meteen wat kijkvoer voor in de tussentijd!