MBO

Algemene informatie

Op het MBO wordt de opleiding tot Maritiem Officier op acht verschillende locaties in Nederland aangeboden. Het gaat hier om de volgende locaties:

 • Delfzijl (door Noorderpoort)
 • Den Helder (door ROC Kop van Noord-Holland)
 • IJmuiden (door de Maritieme Academie/het Nova College)
 • Rotterdam (door het Scheepvaart en Transport College)
 • Stellendam (door het Scheepvaart en Transport College)
 • Urk (door het Berechja College)
 • Vlissingen (door Scalda)
 • Zwolle (door het Deltion College)

De opleiding Maritiem Officier duurt op het MBO vier jaar (BOL, niveau 4). Tijdens deze opleiding word je opgeleid tot stuurman en scheepswerktuigkundige. Sommige scholen bieden ook een gelijkwaardige opleiding aan, maar dan van een lager niveau. Naast het lagere niveau en de kortere duur van de opleiding, zul je na het volgen van zo’n opleiding minder bevoegdheden hebben dan wanneer je de vierjarige opleiding tot Maritiem Officier volgt. Verder wordt de vierjarige opleiding naast ‘Maritiem Officier’ ook wel eens de opleiding tot ‘koopvaardij officier alle schepen’ genoemd. Over de verschillende niveau’s op het MBO kun je verder op de pagina meer informatie vinden.

 

De toelatingseisen

Als je in het bezit bent van een VMBO-diploma Techniek met de kaderberoepsgerichte, de gemengde of de theoretische leerweg, dan wordt je direct toegelaten tot de opleiding. Als je een VMBO-diploma in een andere sector hebt dan Techniek, dan word je meestal onder een aantal bepaalde voorwaarden toegelaten. Bij de desbetreffende zeevaartschool kun je dan bijvoorbeeld meedoen met speciale extra lessen in vakken die je in moet halen. Hieronder kun je overzichtelijk zien met welke diploma’s of overgangsbewijzen je toegelaten wordt tot de vierjarige opleiding:

 • VMBO Techniek GL
 • VMBO Techniek KL
 • VMBO Techniek TL
 • Ander VMBO-diploma: onder bepaalde voorwaarden
 • MBO-diploma niveau 3
 • Overgangsbewijs van bevordering naar HAVO 4 of VWO 4
 • HAVO- of VWO-diploma: in sommige gevallen kan de opleiding dan versneld worden gevolgd

Voor zeevaartopleidingen van een lager niveau gelden natuurlijk lagere toelatingseisen. Kijk voor meer informatie over de toelatingseisen voor de lagere niveau’s op de website van de desbetreffende zeevaartschool.

 

De verschillende niveau’s

Zoals gezegd kun je op het MBO naast de opleiding Maritiem Officier ook andere zeevaartopleidingen volgen. Des te hoger het niveau is, des te meer bevoegdheden je later tijdens je werk zult hebben. Op de pagina’s van de verschillende zeevaartscholen kun je kijken welke scholen ook de andere niveau’s aanbieden. Hieronder kun je alle beschikbare niveau’s op een rijtje vinden:

 • Niveau 4 — Maritiem Officier/Koopvaardij officier alle schepen (4 jaar)
 • Niveau 4 — Scheepswerktuigkundige alle schepen (4 jaar)
 • Niveau 4 — Stuurman alle schepen (4 jaar)
 • Niveau 3 — Koopvaardij officier kleine schepen (3 jaar)
 • Niveau 2 — Schipper beperkt werkgebied (2 jaar)
 • Niveau 2 — Machinist beperkt werkgebied (2 jaar)

 

De medische keuring

Om deel te kunnen nemen aan bepaalde onderdelen uit de opleiding is het vereist dat je over een medische keuring beschikt. Deze medische keuring is speciaal voor de zeevaart, en kun je laten afnemen bij één van de gecertificeerde artsen in Nederland. Een medische keuring is dus niet per se vereist voor het starten van de opleiding, maar je hebt het in ieder geval nodig voor je stage en een aantal praktijk-oefeningen (die je ook al in het eerste jaar zult krijgen). Klik hier voor meer informatie over de medische keuringen voor de zeevaart.

 

Vervolgstudies

Als je je MBO-diploma Maritiem Officier gehaald hebt, dan is er de mogelijkheid om een vervolgstudie te volgen. Je kunt natuurlijk de HBO-opleiding verkort gaan volgen, of je kunt een andere opleiding kiezen die gerelateerd is aan de zeevaart (waarbij je vaak vrijstellingen kunt krijgen door het MBO-diploma dat je al bezit). Bovendien bestaat er de mogelijkheid om na het behalen van bijvoorbeeld je diploma ‘koopvaardij officier kleine schepen’ alsnog met de opleiding MBO Maritiem Officier te beginnen. Je kunt dus een opleiding van een hoger niveau gaan volgen.