Nederlandse reders zijn erg te spreken over het rapport ‘Piraterijbestrijding op zee: een herijking van publieke en private verantwoordelijkheden’, van de Commissie Vrede en Veiligheid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Hierin staat dat de commissie een wettelijke regel wil hebben, die het aan boord nemen van bewapende militairen op kwetsbare Nederlandse schepen toestaat. Het idee is dat de piraten afgeschrikt moeten gaan worden door het ‘rood, wit, blauw’ aan boord van de schepen. Commissie-voorzitter en voormalige minister van Defensie Joris Voorhoeve vertelt op de nieuwjaarsbijeenkomst van de KVNR dat afschrikking de meest humane manier van zelfverdediging is. Joris vertelt ook dat de wettelijke regeling snel moet komen, omdat er in de praktijk al schepen bewapend zijn. Hierdoor zou een grijze sector kunnen ontstaan.