De bouw van Maasvlakte 2 verloopt volgens Havenbedrijf Rotterdam nog steeds volgens de planning. Op dit moment wordt de harde zeewering aangelegd, worden de kades voor de eerste containerterminals vrijgebaggerd, en worden er voorbereidingen getroffen voor de aanleg van infrastructuur, zoals wegen, knooppunten, spoorwegen en kabels en leidingen. Doordat het de bedoeling is dat eind 2012 de eerste treinen gaan rijden, is er begonnen met het aanleggen van het daarvoor bestemde spoor. De eerste meters hiervan zijn inmiddels gelegd, waardoor er vanaf eind 2012 dagelijks 480 treinen met goederen naar de Duitse grens kunnen worden gebracht via de 160 kilometer lange Betuweroute. In Duitsland zullen de goederen verder Europa in vervoerd worden. Verder is er door aannemer PUMA inmiddels 195 miljoen kuub zand opgespoten. In totaal zal er 240 miljoen kuub zand opgespoten moeten worden voor het voltooien van de eerste fase van de bouw van de uitbreiding van de Rotterdamse haven.